Ansøgning til Anna E. Munch’s legat

 

 

Hermed ansøger jeg om at få tildelt et beløb fra Anna E. Munch’s legat.

 

Mine personlige data er som følger:

 

Navn:________________________________________________ Cpr.nr. __________________________

 

 

Adresse:______________________________Postnr.__________By:______________________________

 

 

Tlf.:_________________________E-mail:_____________________@_____________________________

 

Deres seneste årsopgørelse fra skattevæsenet skal vedlægges.

 

Hustandens samlede indkomst bedes oplyst:                      Kr.

 

Oplysning om Deres produktion: (kan evt. fortsættes på bagsiden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan f.eks. omtales udstillinger eller offentliggjorte værker, redegørelse for udført kunstnerisk arbejde, web-adresse m.m. Dokumentation vedlægges. Såfremt De ønsker Deres materiale retur, bedes De vedlægge frankeret svarkuvert.

Modtagere af legatet vil ikke komme i betragtning de efterfølgende 3 år.

 

Dato:                                                                                Ansøgning sendes inden 1. november til:

 

                                                                                        Bestyrelsen for Anna E. Munch’s Legat

                                                                                        c/o  Clara Ehrenreich

                                                                                        Heimdalsvej 44

_______________________________                                   6000  Kolding

Underskrift                                                                       

 

 

 

Om legatet:

 

Ifølge legatets fundats skal legatportioner uddeles til ældre, kvindelige billedkunstnere eller forfattere, som har behov for økonomisk støtte. Ansøgerne skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere deres arbejde. Legatet uddeles 1. december.

Hver legatportion udgør for tiden henholdsvis kr. 2.500/5.000/10.000.

Større legatportioner kan komme på tale, hvis der er helt særlige behov, f.eks. studierejser, uddannelse eller lignende.

Bestyrelsen har valgt at kræve, at ansøgerne skal være omkring 50 år eller derover for at komme i betragtning.